Visit us Again at " N H Pardeshi Fish Mall "
“Shri Ganeshay Namah”
“Tuljabhawani Prasanna”
“Baba Ki Duvaonse”

Contact Us

Nagesh Hiralal Pardeshi – Owner

+91 9823 023 703

 

Anand Hiralal Pardeshi – Owner

+91 8007 905 056

 

Vinod Hiralal Pardeshi – Owner

+91 9890 284 423

Contact Fish

Office

426, Ganesh Peth,
Near Gurudwara,
Pune – 2
+91 9823 023 703 /+91 9890 284 423

Market

Ganesh Peth,
Fish Market, Shop No. 49,
Pune – 2.
+91 9823 023 703 /+91 9890 284 423

* N H P Fish Mall Address *

325 Somvar Peth, Near KEM Hospital, Opp. Rajshri Shahu Garden. Pune.
+91 7378 505 555
+91 9823 023 703
+91 9890 284 423

Fish mall in pune Fish supplier in pune Wholesale fish dealers Fresh fish market Fish for sale Konkan fish Pune Fish rates Pune Fish Dealers Pune Fish wala